Liên hệ

Trường Tiểu học Đức Xuân

Địa chỉ: Tổ 8A, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Hiệu trưởng: Cô giáo – Trương Thị Vũ Hằng
Điện thoại: 02093.870.639
Email:c1ducxuan.pgdtxbackan@backan.edu.vn