Tổ chức

 

DSC_0523 Cô giáo: Trương Thị Vũ Hằng – Phó hiệu trưởng phụ trách
ĐT: 0914 378 326
  Mail: truonghang1108@gmail.com
06058000.000002 Cô giáo: Đinh Thị Thoa – Phó hiệu trưởng 
ĐT: 0169 720 9511
Mail: dinhthithoathnt@gmail.com
DSC_0525 Cô giáo: Lê Thị Thu Hằng – Phó hiệu trưởng
ĐT: 01632 035 759
Mail: hangle.thxh@gmail.com
DSC_0510 Thầy giáo: Vũ Đức Tứ – Chủ tịch Công đoàn  
ĐT: 01633 202 986
 Mail: vuductudqa@gmail.com
DSC_0535 Cô giáo: Hoàng Thị Thu Hà – Tổ trưởng chuyên môn khối 1,2,3  
ĐT: 0909 777 096
Mail: hahoangthithu75@gmail.com
DSC_0533  Cô giáo: Phạm Thị Tố Mai  – Tổ phó chuyên môn khối 1,2,3
ĐT: 0904 407 688
Mail: phammaibk@gmail.com
DSC_0511 Cô giáo: Phạm Thị Lệ – Tổ trưởng chuyên môn khối 4,5
ĐT: 01682 15 99 38
Mail: phamle0804@gmail.com
DSC_0520 Cô giáo: Hồ Thị Nhự – Tổ phó chuyên môn khối 4,5
ĐT: 01682 509 662
Mail: hothinhu88@gmail.com
DSC_0512 Thầy giáo: Dương Đức Thọ – Tổng phụ trách Đội.
ĐT: 0988 777 236
Mail: thodqa@gmail.com
DSC_0518 Cô giáo: Hà Thị Phương Thúy – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
ĐT: 01686 727 222
Mail: haphuongthuy282@gmail.com