Giới thiệu

2012-09-11-356

               Trường Tiểu học Đức Xuân nằm trên địa bàn Tổ 8A, phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Là đơn vị trường Tiẻu học đạt chuẩn đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn. Đến nay đã trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, đội ngũ giáo viên ngày càng được hoàn thiện, nâng cao chất lượng. Hiện tại với 44 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đó có 3 cán bộ quản lí. Tổng số lớp học là 26 lớp với tổng số học sinh là 866.